Ниво A1 (Деца 6-9 години)

Вашето ниво е A1

Наличен курс:

Деца 6-9 години Ниво A

Понеделник и Сряда от 15:30ч до 17:00ч

Зала: H

Начало на курса: 04.10.2021

Край на курса: 06.05.2022

Такса: 900лв