Курс Есен

Редовен
Курс

Начало: 21.09.2020

Край: 18.12.2020

Период за регистрация: От 17.08.2020

Интензивен Курс 1

Начало: 28.09.2020

Край: 06.11.2020

Период за регистрация: 17.08.2020

Интензивен Курс 2

Начало: 09.11.2020

Край: 18.12.2020

Период за регистрация: 17.08.2020